Rusya Federasyonun hükümetine bağlı Finans Üniversitesi kampüsü konferans salonunun görsel-işitsel sistemleriyle donatımı
Uygulama şartları: December 2016 - January 2017

Çözüm gerektiren müşteri ihtiyaçları

  • Çeşitli seviyelerde etkinlik düzenlemeye elverişli yerlerin sınırlı olması;
  • görsel-işitsel sistemleri inşaa işleriyle simultane şekilde gerçekleştirilmesi;
  • inşaat işlerinin tamamlanmasını takiben Ocak ayında konferans salonun faal hale gelmiş olması.

Görevler

Üniversite kampüsü konferans salonunun inovatif BT çözümleriyle donatılması.

Çözüm

Müşteriye özel ses-görüntü sistemleri ve BT altyapısı kuruldu; buna video duvarı, ses sitemi, kontrol sistemi, interaktif görüntü sistemi, konferans sistemi için mikrofon destek sistemleri ve masalarda bağlantı noktaları dahildir.

Projenin en büyük özelliği ses-görüntü sistemlerinin tefriş ile aynı zamanda yapılmasıdır.

Proje uygulaması sırasında aşağıdaki çalışmalar uygulanmıştır:

  • Eşşiz bir ses-görüntü sisteminin mimarisi geliştirildi;
  • donanım entegrasyonu;
  • kurulmuş olan sisteminin ayarlarının kontrolü ve testinin yapılması.

Müşteri avantajları

  • Yapılacak olan etkinlikler için ses-görüntü sistemlerinin hazırlık masrafları ve zaman süresi azaltıldı;
  • konferans katılımcılarının görüşmesi için gerekli iletişim koşulları iyileştirildi;
  • bilgilerin etkinlik sırasında görsel olarak yansıtılması sağlandı.

Finansal üniversitesi (Finansal akademi) Rusya’nın en eski ve önde gelen üniversitelerindendir ve ekonomistler, finansçılar, finans hukukçuları, BT uzmanları, sosyologlar ve politika bilim adamları yetiştirmişlerdir.