Veri Yedekleme Sistemleri (VES)

Veri Yedekleme Sistemi (VEs), hataya dayanıklı bir altyapı oluşturmak için gereken donanım ve yazılım kombinasyonudur. Hata emniyeti tüm mevcut servislerdeki verilerin ayrılmış depoya kopyalanması ve bunların tam olarak kurtarılabilme özelliği sayesine sağlanır. Bir hizmeti sadece tümden değil, posta sunucusu mektupları, veritabanı sunucusu işlemleri gibi ayrı öğeleri de geri yükleyebilirsiniz. Ayrıca, bu sistem sayesinde, herhangi bir verinin arşiv kopyalarını oluşturabilirsiniz.