Telefonculuk sistemleri

Telefonculuk sistemleri – çalışanları tek telefon şebekesine birleştirmek ve kaliteli iç ve dış haberleşmeyi organize etmek için her şirketin kullandığı temel sistemlerdir. Çağrı bekletme, çağrı aktarma, sesli konferanslar, çalışanların istihdamını görüntüleme, sesli mesaj ve telefon servislerinin diğer temel ve geliştirilmiş fonksiyonlarının yardımıyla telefonculuk sistemi çalışanların performanslarının optimizasyonu ve hareket yetenekleri ile ilgili birçok soruna çözümler getirmektedir. Telefon sistemlerinin çağdaş teknolojileri şirketin coğrafi olarak dağıtılmış entegre ağları kurma olanakları vermektedir. Bilgi teknolojileri kullanımı ve sanallaştırma ise şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası telefon görüşmeleri yardımıyla ekonomi sorunlarının esnek şekilde çözülmesini sağlamaktadır.

Uygulama senaryosu:

 • Kaliteli iç ve dış telefon görüşmelerinin organize edilmesi;
 • Şirkete çağrı bekletme, çağrı aktarma, sesli konferanslar, çalışanlar istihdamını görüntüleme, sesli mesaj ve telefon servislerinin diğer temel ve geliştirilmiş fonksiyonlarının sağlanması;
 • Şirkete anlık mesaj gönderme, dosya ve arama transferi, durum paylaşımı fonksiyonlarına sahip olan kurumsal programlı telefonlarının sağlanması;
 • Evden, iş seyahatlerinde, yolda iletişim kurma olanağının sayesinde çalışanlara seyahat edebilme özelliğinin kazandırılması;
 • Şirkette coğrafi olarak dağıtılmış telefon şebekesinin kurulması.

Alt sistem kapsamı:

 • Server bölümü – telefonculuğun çekirdeği olup, bilgisayarlı kaynaklardan ve özel yazılımlardan oluşmaktadır. İlave telefonculuk servisleri ayrı üniteler yardımıyla gerçekleştirilebilir;
 • Ses geçitleri – muhtelif teknolojileri birleştirmekte, ve ayrıca ses sinyallerin işlenmesi için kaynakları sağlamaktadır;
 • Terminal ekipmanları – ses ve video telefonları, programlı telefonlar.

 

Alt sistem faydaları:

 • Şehir içi, şehirlerarası, uluslararası telefon görüşmelerinde tasarrufların sağlanması;
 • Çalışanların performanslarının yükseltilmesi;
 • Çalışanlara seyahat edebilme özelliğinin kazandırılması;
 • Şirketin dağıtılmış şebekelerinin tek telefon ağına toplanması.
Другие решения в разделе ""